Salamat sa pagdaragdag ng iyong pangalan para sa bukas na liham ng paid sick leave sa BC. Nangongolekta kami ng mga pirma bago pa ipagsama-sama ang mga ito sa ika-2 ng Abril.

Nais mo bang makatulung sa pagpapakalat at pagbabahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya?