Salamat sa pagdaragdag ng iyong pangalan para sa bukas na liham ng paid sick leave sa BC. 

Nais mo bang makatulung sa pagpapakalat at pagbabahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya?