Maaari mo bang idagdag ang iyong boses upang magpadala ng isang mensahe na tayo ay humihiling ngayon ng bayad na benepisyo para sa mga empleyado na hindi makapagtrabaho kapag sila ay may sakit? Nangongolekta kami ng libu-libong mga mensahe upang matiyak na maririnig ang ating mga tinig sa ika-2 ng Abril.

Idagdag ang iyong boses:

The Hon. Harry Bains, Minister of Labour
The Hon. Adrian Dix, Minister of Health

Mahal na mga Ministro Bains and Dix,

Sumusulat kami upang hilingin sa iyo na gumawa ng pangunahing madaling aksyon upang matiyak na ang bawat empleyado sa British Columbia ay may makukuha na bayad pag may sakit sa panahon ng COVID-19 pandemya at higit pa.

Sa inyong pagkakaalam, 53% ng mga empleyado ng BC ay walang bayad kapag sila ay nagkasakit sa kanilang mga trabaho. At para sa mga empleyado na kumikita ng mas mababa sa $ 30,000 na karamihan ay mga kababaihan at mga taong iba’t-ibang lahi ang porsyento na iyon ay tumataas sa 89%.

Hinihikayat naming sumang-ayon ang gobyerno ng BC na walang sinuman ang dapat pumili  kung sino ang mananatili sa bahay kapag sila ay may sakit o magtrabaho para makapaglagay ng pagkain sa mesa. Lahat tayo ay mas ligtas mula sa nakakahawang sakit na COVID, trangkaso, at marami pang iba kung ang mga empleyado na may mga sakit ay maaaring manatili sa bahay at makatulong na panatilihing ligtas ang kanilang mga katrabaho at ang publiko.

Ang pansamantalang pederal na benepisyo sa pagkakasakit ay isang panukalang-batas na nararapat lamang sa COVID na hindi binabayaran sa pinaka mababang sahod, at pinipilit ang mga empleyado na mawalan nang sahod muna at maghintay bago malaman kung sila ay mababayaran. Hindi ito sapat.

Ang mga bagong variant ay nagbabanta sa BC na may pangatlong alon ng pandemya. Kailangan natin ang agarang aksyon sa lalo't madaling panahon sa pamamagitan ng paglikha ng isang permanenteng benepisyo sa pagkakasakit (paid sick leave program) na:

  • magbigay ng nararapat na mga araw na manatili sa bahay kapag sila ay may sakit,
  • ganap na binabayaran ang buong sahod ng mga empleyado,
  • walang mga hadlang sa processo,
  • at nararapat sa bawat na employado sa BC.

Ang buong mamamayan sa Canada ay tumitignin sa BC upang magtakda ng mga tiyak na pamantayan para sa kung paano maaaring kumilos ang mga pamahalaan upang gawing mas mahusay ang buhay para sa mga taong nagtatrabaho. Hinihimok namin kayo na kunin ang opurtunidad na ito upang mamuno sa bansa, at lumikha ng isang walang hanggang pamana sa mga susunod na henerasyon.


Lubus na gumagalang,